facebook

Badanie echokardiograficzne dzieci

 

Badanie echokardiograficzne dzieci - poziom podstawowy

Podstawowe zasady badania serca u dzieci

 

6-7 październik 2018 - Katowice - poziom podstawowy

 

Patronat naukowy:

Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Oddział Śląski

 

Akredytacja: Śląska Izba Lekarska - 15 pkt. edu.

 

Rada naukowa i prowadzenie:

dr n. med. Elżbieta Kukawczyńska - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie pracownik na kardiochirurgii dziecięcej we Wrocławiu - Kierownictwo naukowe i prowadzenie

dr Wojciech Kowalik - specjalista kardiologii dziecięcej. Obecnie prowadzi Poradnie Kardiologii Dziecięcej w WSzS w Legnicy - Prowadzenie

 

Kilka słów o kursie:

Adresatami kursu są lekarze, którzy zamierzają zajmować się badaniem echokardiograficznym czyli podejmują pierwsze kroki w kierunku obrazowania prawidłowo zbudowanego serca- interpretacji jego struktur, funkcji, pomiarów.  W ramach kursu będzie możliwość  "opatrzenia się z obrazami prawidłowego serca", poznania schematu badania serca oraz zdobycie umiejętności umożliwiające zastosowania go w swojej praktyce

 

Kurs unikalny:

Zindywidualizowany tok zajęć
Szeroki zakres omawianych problemów 
Stricte praktyczny charakter
Zajęcia praktyczne z udziałem pacjentów
Warsztaty realizowane w mikrogrupach (max. 4 osoby)

 

Program kursu:

I dzień - sobota - (godz.: 10:00-18:00)

II dzień - niedziela - (godz.: 9:00-16:00)

 

Część wykładowa 
Stosowane techniki badania serca ( m.mode, 2D, Pw i Cw oraz kolor doppler)
Aparatura ultrasonograficzna serca i sondy 
Ocena morfologiczna serca - położenie, budowa komór, przedsionków i zastawek oraz dużych naczyń
Ocena wielkości struktur serca
Funkcja mięśnia sercowego
Przepływy wewnątrzsercowe i w dużych naczyniach techniką dopplera
Ocena rytmu serca


Część praktyczna
Przeprowadzenie samodzielnie przez każdego uczestnika 4-5 badań – wraz z instruktażem/oceną przez wykładowców pod kątem poprawności uzyskania podstawowych projekcji, prawidłowej oceny anatomii oraz prawidłowego opisu badania

 

Inwestycja w warsztaty zwraca się po wykonaniu zaledwie kilku zabiegów, zaś nabyta wiedza pozostaje na zawsze

To się opłaca - zwiększasz bezpieczeństwo zabiegu oraz doskonalisz umiejętności diagnostyczne

 

RELACJA Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

 

Patronat medialny:

    

 

Rezerwację miejsca zapewnia:

Przesłanie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto:

mBank 91 1140 2004 0000 3202 4111 5989 - tytuł przelewu "Echokardiografia"

 

Możliwość dofinansowania szkolenia

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w naszych szkoleniach

Już wkrótce ponownie zostaną ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym dysponują Powiatowe Urzędy Pracy

Wsparciem mogą zostać objęci Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę oraz ich Pracodawcy, m.in. z sektora opieki zdrowotnej

Wysokość dofinansowania: od 80%

Z naszej strony oferujemy pomoc w wypelnieniu formalności

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt

ul. Kopernika 8/2 - Katowice

tel.: 502 213 544; 502 213 533

e-mail: biuro@msp-pakt.med.plFORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym.

Copyright Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT